Θεαματικός και ο 2ος αγώνας αυτοκινήτων στα Μέγαρα

Θεαματικός και ο 2ος αγώνας αυτοκινήτων στα Μέγαρα