Πρόγραμμα αγώνων HTTC 2020

Ανακοινώθηκε από την ΕΠ.Α. της Ο.Μ.Α.Ε. το πρόγραμμα των αγώνων για το Έπαθλο Ατομικής Χρονομέτρησης HTTC του 2020!

HELLENIC TIME TRIAL CHALLENGE – HTTC

Για την απονομή των τίτλων του HTTC, θα διεξαχθούν οι πέντε (5) αγώνες που αναφέρονται κατωτέρω:

1. ΜΕΓΑΡΑ – 14–15 Μαρτίου (ΕΛΛΑΔΑ)

2. ΜΕΓΑΡΑ – 25–26 Απριλίου (ΕΛΛΑΔΑ)

3. ΣΕΡΡΕΣ – 06-07 Ιουνίου (ΕΛΛΑΔΑ)

4. ΜΕΓΑΡΑ – 26–27 Σεπτεμβρίου (ΕΛΛΑΔΑ)

5. ΜΕΓΑΡΑ – 24–25 Οκτωβρίου (ΕΛΛΑΔΑ)