Πρόγραμμα 3ου αγώνα Ταχύτητας και 3ου Αγώνα HTTC 2019