Κορωνοΐός: Κατεπείγοντα μέτρα πρόληψης και ενημέρωση για τους αγώνες