Αναστολή των αγώνων Αυτοκινήτου και Κarting του Δεκεμβρίου